Školní přírodní rezervace

Na a školní přírodní rezervaci se realizují ekologické výukové programy v prostorách naučných stezek Pod vyhlídkou I. a Pod vyhlídkou II:

  • výukové programy pro školská zařízení v době vyučování i v odpoledních hodinách zaměřené na praktickou činnost v terénu
  • zájmové přírodovědné a ekologické kroužky


V roce 2003 CEV Dřípatka získává statut Klinické pracoviště PF JU v Českých budějovicích a studenti na rezervaci absolvují část studia - formou cvičení a praxeEvropský den národních parků - 24. květen – EDP