Plány
aktualizováno 1. 11. 2019

 


Měsíční plán


Rozpis kroužků v SZČ CEV Dřípatka 2018/19

Úterý
Úterý
Středa
Středa

13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
- Podomácku I
- Podomácku II

- Klub mladých ochránců přírody I
- Klub mladých ochránců přírody II
Na kroužek chodíme maximálně 5 minut před začátkem kroužku
a prosíme rodiče, aby si odvedli děti nejpozději do 10 minut po skončení kroužku.
Schůzky: vždy v úterý od 11. 9. v době 13:30 – 14:30 hodin v CEV Dřípatka

Podomácku I - (pro žáky 1. a 2. tříd) vedoucí – Vlasta Mrázová
Podomácku II - (pro žáky 3. – 5. tříd) vedoucí – Blanka Dvořáková
KMOP I - (pro žáky 1. stupně) vedoucí – Vlasta Mrázová
KMOP II - (pro žáky 2. stupně a nižšího stupně gymnázia) vedoucí – Blanka Dvořáková