Fotogalerie

 

Projektové vučování
-
Voda
2. 11. 2017
Výstava hub
21. - 24. 9. 2017
Příměstský tábor
21. - 25. 8. 2017

Školní rok 2016/17
Den Země
– Ukliďme Česko

21. 4. 2017
Vernisáž výstavy
k 50. výročí
založení ŠPR
4. - 30. 4 2017
Vítání ptačího zpěvu
21. a 22. 4. 2017

Biologická olympiáda
10. a 22. 4. 2017
Jarní brigáda na ŠPR
25. 3. 2017
Tradiční zakrmování na ŠPR
27. 12. 2016

Výukový program
Není kámen jako kámen
2016
Nocování na Dřípatce
27. 2. 2017
Výukový program
Vyprávění kouzelného stromu
2017

Výukový program
lidé celého světa
2016
Tradiční výstava hub
listopad 2016

Školní rok 2015/16
Letní příměstský tábor
CEV Dřípatka
15. – 19. 8. 2016

Seminář Jany Modré
8. 6. 2016
Den otevřených dveří na rezervaci
4. 6. 2016
Vítání ptačího zpěvu
22. a 23. 4. 2016

Příprava ŠPR s 8. a 9. roč. 22. 4. 2017
Biologická olympiáda kat. D
21. 4. 2016
Biologická olympiáda
kat. C
13. 4. 2016

Příprava Dřípatky na jaro
2. 4. 2016
Nocování na Dřípatce
15. a 16. 2. 2016
Zakrmování
30. 12. 2015

Školní rok 2014/15 a starší...
Program se studenty PF JCU na ŠPR
  
Kliknutím otevřete fotogalerii ...

Nocování na Dřípatce
2015
Momentky ze zdravotnického kroužku 2015
Stavba Tee pee 2014

Projetkový den
první pomoci 2014
Vítání ptačího zpěvu 2014
Den otevřených dveří
na ŠPR 2014

Projekt MŽP - Učebna v areálu ŠPR
  
Kliknutím otevřete fotogalerii ...

Příměstká letní pobytová akce
  
Kliknutím otevřete fotogalerii ...

Výstava hub 2014
Den Zeme 2014
Nocování na Dřípatce
2014

Výstavba nové pozorovatelny 2014
Výstava Já jsem strom 2014
Montáž nových židlí
2014

Vítání ptačího zpěvu
2014
Zakrmování 2013
Výstava hub 2013

Prázdninový pas
2013
Nocování na Dřípatce 2013
Biologická alympiáda 2013

Příměstský tábor 2013
Příměstský tábor 2012
Biologická olympiáda
5. 4. 2011

Nocování na Dřípatce
28. 2. 2011
Otevírání studánek
31.5.2011
Otevírání studánek
7.6.2011

Přednáška
PhDr. Schauerové
14. 4. 2011
Přednáška
ptáci Antarktidy
15. 4. 2011
Ornitologická vycházka
16. 4. 2011

Výstava hub
10. 8. 2010
Letní pobytová akce Stožec 2010
Dřípatkování

Poslední den
padajícího listí
Den mobility
22. 10. 2010
Prázdninový pas
1. 7. 2010

Školní přírodní rezervace
Dřípatka
Rukodělání
Činnosti na Dřípatnce

Letní pobytová akce - Stožec 2009
Kliknutím na fotografii zobrazíte kompletní fotogalerii z táboru

Výukové programy

EVP - Vyprávění
kouzelného stromu
EVP - Lidé celého světa
EVP - Sýkorka
EVP - Vědci
EVP - Kamínek
EVP - Život kolem vody
EVP - Advent
EVP - Není kámen
jako kámen
EVP pro mateřské školy
Rezervace se studenty
PF EF JCU CB
EVP - Ovečka

Střípky z dění na SZČ - CEV Dřípatka

Pozorovatelna v rezervaci
Zkoumání lesní hrabanky